خدمات ونظافت منازل وساختمان 2017-11-2022:26:15+01:00 text/html 1396|8|2|2 13|48+01:00 نیل دفتر خدماتی پویان http://pooyan.tadbirblog.ir/Post/1/دفتر-خدماتی-پویان.html <p style="text-align:center"><span style="color:#000000"><span style="font-size:28px"><span style="background-color:#dddddd">دفتر خدماتی پویان در سراسر استان کرج آغاز به کار کرد&nbsp; </span></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:22px">ارسال نیروی فعال و زبده در اسرع وقت ( نیروی خانم و آقا )</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:22px">تمیز کردن منازل و ساختمان </span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:22px">نگهداری از افراد سالمند و کودکان توسط افراد متعهد</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:22px">انجام کارهای تاسیساتی توسط افراد متخصص</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:22px">پذیرایی از افراد کارآمد و مسئول در مجالس و مهمانی ها</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:22px">شماره تماس : 02634655426</span></p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p>